Chiếc bánh ngọt khổng lồ mô tả cả một ngôi làng ở nước Anh