Cận cảnh Vệ binh quốc gia Mỹ đu dây từ trực thăng, giải cứu cụ ông trong biển lũ