Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cảm ơn anh, Steven Gerrard - Người con bất tử của thành Anfield