Bóng đá nóng nhất tuần: Không có “nhà giàu” nào phải khóc