Báo đốm tuyệt vọng trong vòng vây của bầy chó săn hung dữ