2 nhóm thanh niên vác mã tấu chém nhau trên đường Võ Thị Sáu, Biên Hòa