Xử lý phương tiện chở nữ tiếp viên quán karaoke vi phạm giao thông