Xông vào nhà chém trọng thương gia chủ chỉ vì va chạm giao thông