Xem lại clip lửa bốc dữ dội trên phố Bát Đàn, 1 người tử vong