Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe tải biển số Lào bốc cháy ngùn ngụt trên đại lộ Thăng Long