Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xác minh clip người mặc quân phục cầm súng hăm dọa bắn tài xế