Vụ tạm giữ tảng đá lạ 20: Trường hợp nào người dân được nhận lại?