Vụ cháy quán Karaoke: Không được phép cứ hoạt động