Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video trải nghiệm đêm đầu tiên trên phố đi bộ