Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Tòa nhà Bitexco dột nặng sau mưa lớn