Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Ngỡ ngàng vẻ đẹp của Trái đất từ góc quay trên Trạm không gian quốc tế