Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Ít nhất 5 người bị vùi lấp trong căn nhà sập ở Cửa Bắc