Video: Công nhân Cty CheeWah-Việt Nam ngừng việc tập thể vì thức ăn có giòi