Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Bất chấp lệnh của Thủ tướng, lâm tặc tàn sát rừng phòng hộ Bến Hải