Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vì sao Tài xế Bắc được đặc cách trao “Vô lăng vàng 2016?