Truy đuổi, đấu súng với kẻ vận chuyển 39 bánh heroin