Treo quảng cáo trên cột điện, cây xanh sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng