Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM

Trần tình của chủ quán Xin Chào việc bị cắt điện nước do sử dụng container cũ