Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trải nghiệm nhà vệ sinh “5 sao” lần đầu tiên có mặt ở Sài Gòn

Nhà vệ sinh “thông minh” tự động hoàn toàn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
Nhà vệ sinh “thông minh” tự động hoàn toàn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam