Tổng liên đoàn ký kết tuyên truyền hoạt động với Đài truyền hình VN