Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tội phạm ma túy bắn súng điện, phun khí độc vào lực lượng vây bắt