Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước Quốc hội. Nguồn: Quốc hội.

Thời sự

Xem thêm
Lên top