Toàn cảnh buổi xin lỗi công khai ông Trần Văn Thêm: Án oan đã tỏ