Toa tàu đầu tiên tuyến Cát Linh - Hà Đông được chuẩn bị đưa vào đường ray như thế nào?

Toa tàu đầu tiên tuyến Cát Linh - Hà Đông được chuẩn bị đưa vào đường ray như thế nào?
Toa tàu đầu tiên tuyến Cát Linh - Hà Đông được chuẩn bị đưa vào đường ray như thế nào?