Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM

Tịch thu 94 khẩu súng chuyên dùng bảo vệ yếu nhân