Thực hư “Khu phố Tàu” xuất hiện ở Từ Sơn, Bắc Ninh