Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh niên cướp phết mặt lấm lem, phờ phạc sau cuộc chiến giành phết