Thả cá đừng thả túi nilon, Táo quân thuận lợi chầu trời