Tết Sum Vầy tại Bắc Ninh: 5000 vé xe tặng cho công nhân về quê ăn tết