Tên cướp giật điện thoại của cô gái trong “chớp mắt“