Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tàu lạ tấn công tàu cá của ngư dân Thanh Hóa