Siêu trộm để lại mảnh giấy "xã quá nghèo" trong két sắt