Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Siêu trộm để lại mảnh giấy "xã quá nghèo" trong két sắt