Siêu bão Meranti sắp đổ bộ, lao động Việt ở Đài Loan vẫn cheo leo trên tầng cao làm việc