Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau cú điện thoại, nhiều người ở Lâm Đồng bị lừa tiền tỷ