Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sau công bố gây sốc “67,3% nước mắm nhiễm Arsen vượt ngưỡng“: Hội Bảo vệ người tiêu dùng nói gì?