Sập nhà: Nhân chứng kể lại giây phút thoát chết trong gang tấc