Sáng nay Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định biển miền Trung an toàn