Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sài Gòn cấm nhiều tuyến đường để phục vụ bắn pháo hoa