Rào chắn khi tàu sắt chạy qua chỉ có... vào giờ hành chính