Rác ngập tràn phố đi bộ hậu giao thừa, công nhân trắng đêm dọn dẹp