Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động tiếp sức cho người dân vùng lũ Quảng Bình