Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động cứu trợ lũ lụt tại Hà Tĩnh