Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng đón nhận Huân chương Lao Động hạng Ba