QUẢNG TRỊ: Sạt bờ sông, trồi lên bom “khủng” dài hơn 2 mét