Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Gần 2000 ngôi nhà bị ngập trong nước, một người mất tích